Kit Code Roche Cat. No
Description
Kit Size
How to buy
KK2103 07958854001 KAPA HiFi PCR Kit (20 U) 20 x 50 µL reactions Contact us
KK2101 07958838001 KAPA HiFi PCR Kit (100 U) 100 x 50 µL reactions Contact us
KK2102 07958846001 KAPA HiFi PCR Kit (250 U) 250 x 50 µL reactions Contact us
KK2500 07958862001 KAPA HiFi HotStart PCR Kit (20 U) 20 x 50 µL reactions Contact us
KK2501 07958889001 KAPA HiFi HotStart PCR Kit (100 U) 100 x 50 µL reactions Contact us
KK2502 07958897001 KAPA HiFi HotStart PCR Kit (250 U) 250 x 50 µL reactions Contact us
KK2601 07958927001 KAPA HiFi HotStart ReadyMix PCR Kit (1.25 mL) 50 x 50 µL reactions Contact us
KK2602 07958935001 KAPA HiFi HotStart ReadyMix PCR Kit (6.25 mL) 250 x 50 µL reactions Contact us
KK2610 07958943001 KAPA HiFi HotStart Library Amplification Kit (10 rxn) 10 x 50 µL reactions Contact us
KK2611 07958951001 KAPA HiFi HotStart Library Amplification Kit (50 rxn) 50 x 50 µL reactions Contact us
KK2612 07958960001 KAPA HiFi HotStart Library Amplification Kit (250 rxn) 250 x 50 µL reactions Contact us
N/A 09420398001 KAPA HiFi HotStart ReadyMix 9.6 mL (384 x 50 µL reactions) Contact us
KK2620 07958978001 KAPA HiFi HotStart Library Amplification Kit with Primer Mix (50 rxn) 50 x 50 µL reactions Contact us
KK2621 07958986001 KAPA HiFi HotStart Library Amplification Kit with Primer Mix (250 rxn) 250 x 50 µL reactions Contact us
KK2623 07958994001 KAPA Library Amplification Primer Mix Kit (250 rxn) 250 x 50 µL reactions Contact us
N/A 09420410001 KAPA Library Amplification Primer Mix 384 rxn Contact us
N/A 09420479001 KAPA Library Amplification  Primer Mix (96-well plate) 96 rxn Contact us
KK2702 07959028001 KAPA HiFi HotStart Real-Time Library Amplification Kit (250 rxn) 250 x 50 µL reactions Contact us
KK2709 07959036001 KAPA HiFi HotStart Real-Time Library Amplification Standards Kit (4 x 1.5 mL)   Contact us
Show More Show Less